Hero Section Image

Brainster Labs

Проекти

Project Image

Академија за Програмирање

Проект за база на бизнис комампании

Краток опис во кој студентите ќе можат да опишат за што се работи во проектот.

Јануари - Октомври 2020

Project Image

Академија за Маркетинг

Рекламирање на компании во одредени држави

Краток опис во кој студентите ќе можат да опишат за што се работи во проектот.

Септември- Април 2020

Project Image

Академија за Дизајн

Проект - Дизајнирање на логоа и флаери

Краток опис во кој студентите ќе можат да опишат за што се работи во проектот.

Септември- Мај 2021

Project Image

Академија за Дизајн

Проект за дизајн за анимирани видеа

Краток опис во кој студентите ќе можат да опишат за што се работи во проектот.

Април - Октомври 2021

Project Image

Академија за Програмирање

Програмирање на онлајн шоп за спортска опрема

Краток опис во кој студентите ќе можат да опишат за што се работи во проектот.

Април - Октомври 2019

Project Image

Академија за Програмирање

Проект - Програмирање на програма за издавање фактури

Краток опис во кој студентите ќе можат да опишат за што се работи во проектот.

Април - Октомври 2019

Project Image

Академија за Маркетинг

Име на проектот стои овде во две линии

Краток опис во кој студентите ќе можат да опишат за што се работи во проектот.

Април - Октомври 2019

Project Image

Академија за Програмирање

Име на проектот стои овде во две линии

Краток опис во кој студентите ќе можат да опишат за што се работи во проектот.

Април - Октомври 2019

Project Image

Академија за Дизајн

Име на проектот стои овде во две линии

Краток опис во кој студентите ќе можат да опишат за што се работи во проектот.

Април - Октомври 2019

Project Image

Академија за Маркетинг

Име на проектот стои овде во две линии

Краток опис во кој студентите ќе можат да опишат за што се работи во проектот.

Април - Октомври 2019

Project Image

Академија за Маркетинг

Име на проектот стои овде во две линии

Краток опис во кој студентите ќе можат да опишат за што се работи во проектот.

Април - Октомври 2019

Project Image

Академија за Програмирање

Име на проектот стои овде во две линии

Краток опис во кој студентите ќе можат да опишат за што се работи во проектот.

Април - Октомври 2019

Project Image

Академија за Дизајн

Име на проектот стои овде во две линии

Краток опис во кој студентите ќе можат да опишат за што се работи во проектот.

Април - Октомври 2019

Project Image

Академија за Програмирање

Име на проектот стои овде во две линии

Краток опис во кој студентите ќе можат да опишат за што се работи во проектот.

Април - Октомври 2019

Project Image

Академија за Програмирање

Име на проектот стои овде во две линии

Краток опис во кој студентите ќе можат да опишат за што се работи во проектот.

Април - Октомври 2019

Project Image

Академија за Маркетинг

Име на проектот стои овде во две линии

Краток опис во кој студентите ќе можат да опишат за што се работи во проектот.

Април - Октомври 2019

Project Image

Академија за Програмирање

Име на проектот стои овде во две линии

Краток опис во кој студентите ќе можат да опишат за што се работи во проектот.

Април - Октомври 2019

Project Image

Академија за Маркетинг

Име на проектот стои овде во две линии

Краток опис во кој студентите ќе можат да опишат за што се работи во проектот.

Април - Октомври 2019

Project Image

Академија за Програмирање

Име на проектот стои овде во две линии

Краток опис во кој студентите ќе можат да опишат за што се работи во проектот.

Април - Октомври 2019

Project Image

Академија за Програмирање

Име на проектот стои овде во две линии

Краток опис во кој студентите ќе можат да опишат за што се работи во проектот.

Април - Октомври 2019